ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศ

เทศบาลตำบลหนองหล่ม เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT (ห้องประชุมเดิม) เทศบาลตำบลหนองหล่ม

เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

" สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
93 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120