ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศ

เทศบาลตำบลหนองหล่ม เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT (ห้องประชุมเดิม) เทศบาลตำบลหนองหล่ม

เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

" สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "

วิธีการสมัครสมาชิก

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
2. ชำระค่าสมัครสมาชิก เหมาจ่าย 30 บาท /เดือน (ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้วันละ 2 ชั่วโมง ฟรี ) * เพื่อเป็นกองทุนใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ระเบียบการใช้งานศูนย์การเรียนรู้ ICT

1. เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
2. ผู้ใช้งานต้องมีบัตรสมาชิกศูนย์ฯ และมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา)
3. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. ห้ามนำขนม เครื่องดื่ม หรืออาหาร เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
5. ห้ามเล่นเกมออนไลน์ทุกชนิด ยกเว้นเกมเพื่อการศึกษาหรือเกมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
6. ห้ามเปิดเว็บไซต์ลามก อนาจาร
7. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลศูนย์ฯ
8. ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 เครื่อง
9. ผู้ใช้งานต้องยึดและปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
10. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นสมบัติของประชาชนตำบลหนองหล่มทุกคน หากผู้ใดขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ หรือทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยเจตนาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 2 เท่าของราคาของอุปกรณ์ที่ขโมยหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
11. หากผู้ใดกระทำผิดตามระเบียบ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีอำนาจพิจารณายกเลิกหรือไม่ให้บริการแก่ผู้ที่กระทำผิดตามระยะเวลาที่กำหนด


เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้งานศูนย์การเรียนรู้ ICT และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในตำบลหนองหล่ม จึงต้องจำกัดสิทธิบางประการในการใช้งานศูนย์ฯ อีกทั้งยังเป็นการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวด้วย

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
93 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120